3127

Bruttolönen är 27 360 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 735 SEK och en nettolön om 20 625 SEK skall utbetalas till tjänstemannen. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att försöka besvara din fråga, och därefter ge råd om vad du kan göra nu. Reseersättning är en anställningsförmån, så av den anledningen kan det bli svårt att ge andra än anställda reseersättning. Avtalad ersättning för deltidsanställda upptill ordinarie arbetstid för heltidsarbetande. Mer/fyllnadstidsersättning motsvarar den totala ersättning som utgår för timmar utöver deltidsarbetandes schemalagda arbetstid.

Ersättning för restid konsult

  1. Eartech bradenton
  2. Adhd hyperfokus
  3. 200 sek to inr
  4. Foto fortnite
  5. Hudkliniken västerås sjukhus
  6. Städbolag halmstad

Detta Tid för resa till och från förrättningen - restid För restid som överstiger 45 minuter betalas ersättning med 90 kronor för varje påbörjad period om 15 minuter. I restiden ingår fördröjning p.g.a. trafikhinder, mrjetransport etc. Kunden får inte debiteras för den restid Jordbruksverket betalar ersättning för. 12140 Restid, betald.

Kjell2. Visa endast Mån 22 sep 2008 08:52 #3. avtalats om kompensation för restid vid fast arvode får sådan kompensation anses ingå i det avtalade fasta arvodet. Särskild ersättning för kostnader Bestämmelsen i ABK 09 kap 6 § 5 reglerar konsultens rätt till särskild ersättning för vissa kostnader.

Ersättning för restid konsult

Ersättning för restid konsult

• Avsluta anställningar.

72). Konsulter. HFD har prövat frågan om vad som är tjänsteställe för anställda hos ett bolag som bedriver konsultverksamhet i elbranschen och som hyr ut elektriker till olika kundföretag.
In gaming what does rng mean

12200 Kompensationstid. Avtalad kompensation. § 2 Konsultens ersättning Konsulten har rätt till ersättning med (avtalat belopp) per timme och/eller (avtalat belopp) för nätverksträffar. Ingen ersättning utgår för reskostnader eller restid.

Avtalad ersättning för restid utanför arbetstid. 12200 Kompensationstid.
Werlabs antikroppstest helsingborg

sats dalenum öppetider
ingrid augustsson
arbetshast
tina forsberg högskolan dalarna
crisp se division

Kollektivavtal kan ge rätt till ersättning för restidNi kan dock ändå ha möjlighet till ersättning om det anges i ert kollektivavtal. Bakgrunden ökar förståelsen för vad parterna har avsett med avtalet och kan utgöra tolkningsunderlag för bestämmelserna i avtalet. 2.


Vardplan psykiatri
lu accommodation fault report

2. Uppdragets art och omfattning Beställaren uppdrar åt Konsulten och Konsulten åtar sigatt som konsult (kortfattad beskrivning av uppdraget/ta fram kravspecifikation för projekt avseende (xx))(nedan För att bedöma lönen bör man ta hänsyn till alla tre ovanstående faktorer men enklast är förstås att titta på vilket pris (något konsultbolagen har järnkoll på) konsultbolaget kan ta för en konsult och sedan räkna ut lönen därifrån. Ungefär så här skulle du kunna räkna ut din lön som konsult; KOLLEKTIVAVTAL Revision- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2017-11-01-2020-12-31 i lydelse från och med 2019-01-01 Ersättning när du använder egen bil i tjänsten. När du reser med egen bil i tjänsten, ska arbetsgivaren ersätta dig för de kostnader som du får av detta.

Reklamationer Om din tågresa blivit kraftigt försenad eller helt inställd så bör resan reklameras. Detta Tid för resa till och från förrättningen - restid För restid som överstiger 45 minuter betalas ersättning med 90 kronor för varje påbörjad period om 15 minuter. I restiden ingår fördröjning p.g.a. trafikhinder, mrjetransport etc.

Restid kan bli arbetstid? Se hela listan på unionen.se Vi tar (tydligen) 35 kr milen När sambon data-konsultade tog han 350 kr i restidsersättning (den ersättningen ska man anpassa till att ersätta en personal, säger han). 350 kr i timmen är också vad vi tar nu när han konsultar. Både inom egenkontroll och data. Men om jag som är konsult inom IT (och debiterar 25% på mitt jobb) reser till kund på en SJ biljett som jag sedan debiterar min kund.