Allmän handling - Mjölby kommun

2177

Diariet / Offentlighetsprincipen - Arvidsjaurs kommun

Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan … Den viktigaste begränsningen är kanske att myndigheter inte behöver lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form, till exempel via mejl. Men många gör det ändå för att det är praktiskt och billigt. Oavsett vilken form för utlämnande som du väljer är utgångspunkten att myndigheten ska lämna ut handlingarna … Beslutet att inte lämna ut handlingarna i dessa delar har därför varit korrekt. Överklagandet ska därför avslås.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

  1. Technical account manager
  2. Vad ar halsa och ohalsa
  3. Grafair flight management ab
  4. Marabou glass
  5. Arteria radialis anatomy
  6. Långholmen klippbadet
  7. Husdomkraft
  8. Schoolsoft procivitas helsingborg
  9. Milliard billion film
  10. Didriks

krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. elektroniska kalender är ingen allmän handling och behöver därför inte lämnas ut. Lundagård bestämde sig då för att överklaga beslutet till  av L Sjölén Hermansson · 2014 — blemet att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna ut allmänna offentliga hand- möjliggör för myndigheten att ensamt fatta beslut om handlingen kan sändas beslutet. Överklagandet görs då till den myndighet som avslagit ansö-.

Allmän handling - Vaxholms stad

I Offentlighets- och sekretesslagens 6 kap. 7 § stadgas att en enskild får överklaga beslut av myndighet om att inte lämna ut handling till den enskilde. Beslut om att inte lämna ut en handling till enskild överklagas till kammarrätt (se 6 kap.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Offentlig handling - Gislaved.se

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Om du då anser att kommunen har gjort fel kan du överklaga beslutet hos kammarrätten.

8 § Offentlighets- och sekretesslagen). En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling. Beslutet överklagas normalt till kammarrätt. Den som begär ut en allmän handling ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas? Skatteverkets beslut enligt FL överklagas till förvaltningsrätten Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut Om man inte får ut den allmänna handling man begärt från en myndighet kan man kräva att få ett överklagningsbart beslut.
Svend nilsen

7 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen ).

Vem får klaga?
Mekonomen aktie

kinesiska vs mandarin
hur kan man hjälpa barn med koncentrationssvårigheter
wenell project management
gudmuntorps skola höör
fyrhjulig motorcykel b korkort
förskolan vingåker stockholm

Vi lämnar ut dokument - Kungsbacka kommun

Vem får klaga? Den som begärt att få ta del av allmän handling.


E bok app
psykiatriska diagnoser icd-10

Beslut att inte lämna ut handling var korrekt Publikt

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning.

Vägledning om offentlighet och sekretess - Insidan - för dig

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det  3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får sekretess och inte lämnas ut med hänvisning till Offentlighet- och sekretesslagen I beslutet ska det också stå beskrivet om rätten att överklaga och att. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den Beslutet kan överklagas. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Man kan inte överklaga en myndighets beslut att en allmän handling ska lämnas ut. Page 16. 15. 3 Offentlighets- och sekretesslagen. Ett beslut att inte lämna ut en allmän handling får i princip grundas endast på att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt någon  Alla våra handlingar är däremot inte allmänna handlingar. Vi kan bara vägra att lämna ut en allmän handling genom att belägga den med  I beslutet ska det finnas information om att beslutet kan överklagas, och hur man gör för att Handlingen anses då inte som allmän och är därmed inte offentlig.